Patiënten bezorgd bij delen medische gegevens

grafiekcbsHoewel bijna de helft van de volwassenen toestemming geeft aan zorgverleners om medische gegevens uit het elektronisch patiëntendossier uit te wisselen, maakt het overgrote deel van patiënten zich zorgen om schending van de privacy. 

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de helft van de bevolking géén toestemming geeft, het niet weet of het niet wil zeggen. Het delen van medische gegevens verloopt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Dit gebeurt alleen na toestemming van de patiënt.

Vrouwen geven vaker toestemming
Vrouwen (64 procent) stemmen vaker in met het delen van gegevens dan mannen (55 procent), en ouderen vaker dan jongeren. Ook laagopgeleiden (65 procent) gaven vaker hun fiat dan hoogopgeleiden (54 procent). Volwassenen met een Nederlandse achtergrond (61 procent) geven vaker groen licht voor het delen van medische gegevens dan volwassenen met een niet-westerse achtergrond (49 procent).

grafiekprivacy

Zorgen om privacy
Weigeraars zeggen zich vooral zorgen te maken over mogelijke schending van de privacy en een gebrek aan gegevensbeveiliging. Ook zeventig procent van volwassen die toestemming hebben gegeven voor het delen van medische gegevens of hiertegen geen bezwaar hebben, maakt zich zorgen dat onbevoegden inzage krijgen in hun medisch dossier via het LSP. Daarbij wordt gedoeld op zorgverzekeraars, aanbieders van levensverzekeringen, hypotheekverstrekkers en werkgevers. Patiënten maken zich zorgen over mogelijke premieverhogingen, weigeringen van (aanvullende) verzekeringen, schendingen van de privacy, en het mislopen van vergoedingen voor gemaakte kosten.
 

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.