Licht op zorg

Onafhankelijk, betrouwbaar en betrokken


Leids Congres Bureau viert 30-jarig jubileum en verhuist naar nieuw pand

 

‘Tijdens onze congressen ontstaan vaak de mooiste gesprekken’


Het jaar 2016 is voor het Leids Congres Bureau een bijzonder jaar. Niet alleen viert het bureau zijn 30-jarig jubileum, maar binnenkort verhuist het ook nog eens naar een nieuw kantoor in Leiden.


“Een drukke, maar boeiende tijd,” zegt projectmanager Jacqueline van Wieringen. “Door de verhuizing moet je ook je eigen bedrijfsprocessen kritisch bekijken. De fysieke inrichting heeft immers invloed op de manier waarop we hier samen congressen organiseren en ontwikkelen.”


Vingertoppen

Het 30-jarige jubileum bewijst wel dat het Leids Congres Bureau de organisatie en ondersteuning van congressen tot in de vingertoppen beheerst. Bij de congressen die het bureau op eigen initiatief aanbiedt, richt het zich hoofdzakelijk op de zorg in de brede zin van het woord: van ouderenzorg tot forensische zorg, van gezondheidszorg tot thema’s op het gebied van welzijn. 


“Voor derden pakken we dat nog breder op,” legt Jacqueline uit. “Dat is een ander soort dienst die we aanbieden. Daarbij leveren we in opdracht de logistieke ondersteuning van congressen en andere ‘events’. Soms gaat het daarbij om internationale bijeenkomsten met wel tweeduizend gasten.” 'Waarom zou je als kleinere zorginstelling zelf je congres willen organiseren?'

Deelaspecten

Bij het Leids Congres Bureau werken naast de eigenaar vier projectmanagers voor de eigen initiatieven van het bureau, een projectmanager voor opdrachten van derden, vier medewerkers in de ondersteuning en een financieel manager.
Als een van de vier projectmanagers zit Jacqueline van Wieringen in het managementteam van het bureau. “We zijn ooit ontstaan als congresbureau van Universiteit Leiden en de gemeente Leiden. Omdat de toenmalige directrice de organisatie van congressen breder wilde oppakken, zijn we als zelfstandig bureau verdergegaan,” vertelt Jacqueline, die zelf vijftien jaar bij het bureau werkt. In die tijd is er behoorlijk wat veranderd. “In het begin organiseerden we congressen met brede thema’s, bijvoorbeeld congressen over ketensamenwerking en de samenwerking tussen zorg en welzijn. Nu ‘zoomen’ we veel meer in op bepaalde deelaspecten van de zorg, bijvoorbeeld met een congres over de geriatrische revalidatiezorg.”


Publiek

Een andere verandering heeft Jacqueline zich bij het congrespubliek zien voltrekken. “Voorheen kwamen vooral de manager en de bestuurder naar een congres. Nu zie je veel meer zorgprofessionals en zorgverleners van de werkvloer op congressen. Dat heeft te maken met het gegeven dat zij de afgelopen jaren veel meer eigen verantwoordelijkheid hebben gekregen en daarop ook moeten worden toegerust. Zo organiseren wij voor begin volgend jaar het congres De wijkverpleegkundige aan zet. Dat is in eerste instantie typisch zo’n congres voor de zorgprofessional zelf."


"De veranderingen die zich de afgelopen jaren in de samenleving hebben vertrokken, leveren overigens ook weer nieuwe thema’s op. Een voorbeeld daarvan is de enorme ict-ontwikkeling waardoor onder meer moet worden nagedacht over de beveiliging van gegevens,” zegt Jacqueline. Dat betekent dat zij en haar collega’s de vakbladen en andere media spellen op alle ontwikkelingen in de zorg om deze vervolgens te vertalen naar aansprekende en zinvolle congressen.


Mooiste gesprekken

Voor de toekomst heeft het Leids Congres Bureau volop plannen. “We gaan ons meer richten op de samenwerking met zorginstellingen en belangenverenigingen. Dat betekent dat we niet langer enkel als aanbieder, maar ook als partner congressen ontwikkelen. Waarom zou je dat als kleine instelling zelf willen doen? We willen daarbij dicht bij onze doelgroep blijven staan. Het persoonlijke contact is juist onze kracht. Dat geldt ook voor onze congressen. We willen niet alleen informatie aanbieden, maar ook een platform bieden om met elkaar te praten en onderling kennis uit te wisselen. Daarmee wordt de kennis over onderlinge vakgebieden en zorgvelden vergroot. En dat komt de zorg alleen maar ten goede. We steken altijd veel tijd in discussie en zorgen voor goede koffie en een borrel. Dan ontstaan vaak de mooiste gesprekken.”
Klik op onderstaande advertenties voor nog méér zorginformatie.