Licht op zorg

Onafhankelijk, betrouwbaar en betrokken


PersonaliaGynaecoloog Helen Mertens lid raad van bestuur Maastricht UMC+

 

Dr. H.J.M.M (Helen) Mertens treedt met ingang van maart 2017 toe tot lid van de raad van bestuur (RvB) van het Maastricht UMC+.  Momenteel is zij als gynaecoloog en medisch manager van het Oncologisch Centrum verbonden aan Zuyderland Medisch Centrum.

 

Helen Mertens neemt de positie in van prof. dr. Marja van Dieijen-Visser die ruim een jaar geleden werd benoemd tot voorzitter. De portefeuille van Helen Mertens omvat onder meer Kwaliteit en Veiligheid. Met de benoeming van Mertens is de raad van bestuur weer compleet.

 

De loopbaan van Helen Mertens wordt gekenmerkt door een combinatie van directe patiëntenzorg, het opleiden van medisch personeel, en bestuur en management van zorgorganisaties. Zij was onder meer medisch directeur van Orbis MC. Het accent van haar werk is geleidelijk verschoven van ‘zorg voor het individu’ naar ‘zorg voor het collectief’. 12 januari 2018Loeks van der Veen vertrekt bij Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

 

Na 36 jaar verlaat bestuurder Loeks van der Veen (60) op 1 juli 2017 het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk. Het besluit is in onderling overleg genomen.

 

“Na het afronden van de juridische fusie tussen het St. Elisabeth en het TweeSteden ziekenhuis is het ook een goed moment voor mij om nieuwe wegen te verkennen,” zegt Loeks van der Veen over zijn vertrek. Loeks van der Veen heeft een uitgebreide carrière in het ETZ gehad. 


Reeds als student was hij werkzaam in het Maria ziekenhuis, waar hij in april 1981 als ‘stagiaire interne budgettering’ bij de directie in dienst kwam. Na zijn stage werd hij aangenomen als assistent-projectleider budgettering en in 1988 is hij als directiesecretaris aangesteld. In 1995 volgde de benoeming tot lid Raad van Bestuur en diende zich spoedig de fusie aan met het St. Nicolaas Ziekenhuis in Waalwijk. 12 januari 2018Erik Markus algemeen directeur KNMT

 

Erik Markus (57) wordt met ingang van 1 januari 2017 benoemd tot algemeen directeur van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT). 


Erik Markus zal zich vooral richten op de vernieuwing van de KNMT-organisatie. Erik Markus is op dit moment plaatsvervangend directeur/secretaris bij de beroepsvereniging en volgt de huidige directeur a.i. Klaas van Mierlo op. Van Mierlo blijft tot april 2017 betrokken bij de organisatieveranderingen. 

“Met Erik Markus hebben we een directeur aan boord die de vereniging en de organisatie goed kent,” zegt voorzitter Wolter Brands over de benoeming. “Hij weet waar de leden behoefte aan hebben en wat de medewerkers nodig hebben om daarin te kunnen voorzien. We hebben er alle vertrouwen in dat hij gaat bouwen aan de toekomstgerichte organisatie die onze beroepsgroep nodig heeft.” 23 december 2016Lou Brans-Brabant: Ridder in de Orde van Oranje Nassau

 

Lou Brans-Brabant is bij gelegenheid van zijn afscheid als vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van het AZM/Maastricht UMC+ benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Loco-burgemeester Jim Janssen van Maastricht heeft hem afgelopen week de koninklijke onderscheiding uitgereikt.

 

Lou Brans Brabant studeerde Econonie in Rotterdam, Ziekenhuiswetenschappen aan de Universiteit van Utrecht en voltooide een Advanced Management Programme aan Harvard Business School. In 1980 was hij bedrijfseconomisch medewerker van het voormalige St. Annadal Ziekenhuis. Van 1984 tot 1986 was hij hoofd van de afdeling Financiële Planning, Organisatie en Bedrijfseconomie. In 1986 werd Lou Brans Brabant directeur Financiën & Bedrijfseconomie van het azM. In 1989 trad hij toe tot de Raad van Bestuur van het azM en in 1997 werd hij benoemd tot vice-bestuursvoorzitter. 23 december 2016Koninklijke onderscheiding voor Jan van Wijngaarden

 

Inspecteur-generaal Ronnie van Diemen begin deze maand bij Jan van Wijngaarden de versierselen opgespeld die behoren bij het ridderschap in de Orde van Oranje Nassau. 


De inspecteur-generaal benadrukte dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om Jan van Wijngaarden deze hoge onderscheiding toe te kennen vanwege zijn grote verdiensten op het gebied van de bestrijding van infectieziekten, én omdat hij vanuit het Samenwerkend Toezicht Jeugd/Toezicht Sociaal Domein (STJ/TSD) initiatiefnemer is geweest van de gezamenlijke aanpak van de problematiek van gezinnen met geringe sociale redzaamheid. Van Wijngaarden kreeg de Koninklijke Onderscheiding uitgereikt ter gelegenheid van zijn afscheid van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. 24 november 2016Carla Moonen bestuursvoorzitter Pensioenfonds Zorg en Welzijn

 

Carla Moonen (53) wordt met ingang van 1 maart 2017 de nieuwe onafhankelijke bestuursvoorzitter van pensioenfonds Zorg en Welzijn.


Carla Moonen is op dit moment dijkgraaf van het waterschap Brabantse Delta. Tevens is zij lid van de Raad van Toezicht van MVO Nederland en het Groene Brein. Daarnaast is zij Member of the Global Green Growth Forum. Van 2008 tot 2013 was zij Raadsadviseur van het kabinet van de minister-president. 


Voordien was zij plaatsvervangend directeur van de Inspectie der Rijksfinanciën. Belangrijke functies die zich typeren door een grote mate van maatschappelijke relevantie en betrokkenheid. Carla Moonen volgt Hans Alders op, die de maximale zittingstermijn heeft bereikt. 8 december 2016Jules Becher neemt afscheid als hoogleraar revalidatiegeneeskunde

 

Professor Jules Becher neemt vanwege zijn leeftijd afscheid van het VUmc als hoogleraar revalidatiegeneeskunde, in het bijzonder de kinderrevalidatie. Hij bekleedt daar op dit moment de enige leerstoel kinderrevalidatiegeneeskunde in Europa.

 

Kinderen met aandoeningen van het centrale zenuwstelsel, zoals cerebrale parese of chromosomale afwijkingen met bewegingsstoornissen krijgen vaak te maken met ernstige beperkingen van hun mobiliteit. Deze kinderen krijgen te maken met stoornissen die weer leiden tot problemen in hun activiteiten en participatie. Jules Becher heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van geavanceerde diagnostische technieken en de praktische toepassing hiervan. 21 november 2016Patricia van den Bemt hoogleraar medicatieveiligheid

 

Ziekenhuisapotheker Patricia van den Bemt is benoemd tot bijzonder hoogleraar medicatieveiligheid. De klinisch farmacoloog van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam gaat zich bezighouden met onderzoek en onderwijs van medicatieveiligheid en veilige patiëntenzorg.

 

In haar onderzoeksprogramma richt zij zich op mogelijke verbeteringen van de farmacotherapie voor complexe patiëntengroepen, zoals transplantatiepatiënten, oncologische patiënten en patiënten met cystic fibrosis. Een veilige informatietechnologie en medicatie-overdracht behoren eveneens tot haar aandachtsgebied. Verder geeft zij onderwijs over medicatieveiligheid aan apothekers en medische studenten. De nieuwe taken combineert Van den Bemt met haar huidige werkzaamheden als ziekenhuisapotheker. 22 november 2016Christophe Maes senior adviseur bij het NIAZ


Christophe Maes is sinds medio september als senior adviseur verbonden aan het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Maes was voorheen manager kwaliteit en innovatie bij regionaal ziekenhuis AZ Alma in Eeklo.


Christophe Maes richt zich op de ondersteuning van zorginstellingen in Vlaanderen. Het NIAZ maakt hier een sterke groei door. Het NIAZ toetst of zorginstellingen in Nederland en Vlaanderen het huis op orde hebben. Dat gebeurt aan de hand van het internationale accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum. Zorginstellingen gebruiken dit normenkader om invulling te geven aan kwaliteit en veiligheid in de eigen organisatie. Senior adviseurs begeleiden, adviseren en coachen de zorginstellingen in alle fasen van het accreditatieproces. Maes is al sinds 2007 extern auditor voor het NIAZ. Deze functie legt hij neer. 19 september 2016Doede Vierstra in raad van toezicht van het LUMC

 

De Raad van Toezicht van het Leids Universitair Medisch Centrum heeft met ingang van 1 juli 2016 een nieuw lid. Doede Vierstra volgt Cees van Rijn op, die na twee termijnen van vier jaar afscheid neemt.

 

Vierstra is 58 jaar oud en heeft zijn sporen verdiend vooral in de wereld van levensmiddelen en energie. In 1983 studeerde hij in Groningen af op de studie Bedrijfseconomie, waarna hij meerdere internationale directiefuncties vervulde bij Unilever. 


Later zat hij onder meer in de Raad van Bestuur van Nuon. Naast zijn huidige reguliere werkzaamheden als interim bestuurder namens de Ondernemingskamer is hij ook actief als toezichthouder en is hij penningmeester in het bestuur van de Hermitage in Amsterdam. 

26 september 2016Akkie Lansberg bij a.s.r. benoemd tot directeur Ziektekosten


Akkie Lansberg wordt per 1 september 2016 bij a.s.r. benoemd tot directeur Ziektekosten. Lansberg volgt daar Petra van Holst-Wormser op, die directeur bij Zorgverzekeraars Nederland is geworden.

 

Drs. Akkie Lansberg (45) werkt sinds 2014 bij a.s.r. Lansberg leidde het team dat de beursintroductie van a.s.r. heeft voorbereid. Daarvoor was zij secretaris van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Lansberg heeft ruime ervaring in de financiële wereld. Zij was werkzaam als directeur van het Holland Financial Centre. Daarvoor werkte zij bij de AFM en bij zakenbank Morgan Stanley in Londen. Michel Verwoest, lid raad van bestuur a.s.r.: "Met Akkie Lansberg hebben we een uitstekende kandidaat gevonden die het ziektekostenbedrijf van a.s.r. naar de volgende fase kan brengen. a.s.r. is een nichespeler op de zorgverzekeringsmarkt die zich via de labels De Amersfoortse en Ditzo met moderne producten en uitstekende service wil onderscheiden. Ik ben er van overtuigd dat Akkie met haar ervaring en daadkracht invulling kan geven aan onze ambities." 31 augustus 2016Ward Bijlsma aangesteld als programmamanager bij Menzis

 

Ward Bijlsma gaat bij Menzis als programmamanager aan de slag. De programmamanager is aangesteld omdat Menzis klanten de komende jaren steeds meer inzicht wil geven in de kwaliteit van zorg. Daardoor kunnen zij zorgaanbieders vergelijken en kunnen zij kiezen door wie zij behandeld willen worden.

 

Bijlsma heeft een achtergrond als medisch specialist. Hij werkte afgelopen jaren als zorgmanager in een ziekenhuis. Bijlsma: “Samen met onze zorgpartners kunnen we een impuls geven aan de inbedding van waardegericht denken in de gezondheidszorg. Patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraar hebben hierbij hetzelfde doel: meer gezondheidswinst tegen lagere kosten." Menzis biedt klanten nu al informatie over reisafstand, wachttijden, patiëntwaardering, specialisaties en kosten. Bijlsma: “De komende jaren gaan we deze informatie uitbreiden en krijgen klanten steeds meer inzicht in allerlei kwaliteitsaspecten, uitkomsten van behandelingen en service-aspecten van zorgaanbieders. Een klant kan straks heel gericht kiezen voor een aanbieder." 2 september 2016Eric Kroon lid raad van bestuur Deventer Ziekenhuis


Eric Kroon (46) is benoemd tot lid van de raad van bestuur van het Deventer Ziekenhuis. Hij zal met ingang van oktober 2016 in Deventer aan de slag gaan. Kroon is momenteel financieel directeur van ziekenhuis Rijnstate. Daarvoor bekleedde hij diverse financiële functies bij onder meer AkzoNobel, Arkin en IrisZorg. Naast zijn werk in het Arnhemse ziekenhuis is hij lid van de raad van toezicht van stichting Jeugdinterventies. In het Deventer Ziekenhuis zal Kroon zich onder meer gaan bezighouden met de aansturing van diverse zorggroepen, financiën, medisch-ondersteunende diensten, ICT en de facilitaire dienstverlening. Kroon volgt bestuurslid Jeroen Kleinjan op, die een nieuwe functie heeft aanvaard als bestuursvoorzitter van Carintreggeland. 6 juli 2016Wolter Brands voorzitter tandartsenvereniging KNMT


Wolter Brands is benoemd tot voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Brands volgt Hendrike van Drie op, die het afgelopen halfjaar waarnemend voorzitter was. Brands (60) studeerde tandheelkunde en Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en is gepromoveerd in het gezondheidsrecht. Hij werkt als tandarts in een groepspraktijk in Vaassen. Ook is hij rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Midden Nederland en hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. Brands: “Samen met mijn mede-bestuursleden ga ik me met veel plezier hard maken voor de belangen van tandartsen en hun patiënten. Bijvoorbeeld als het gaat om de regie in de mondzorg. Wij vinden dat de tandarts het eerste aanspreekpunt moet zijn voor de patiënt.” 24 juni 2016


Lisette te Velde lid raad van bestuur ADRZ


Dr. Lisette te Velde (46) wordt met ingang van juli 2016 benoemd tot lid van de raad van bestuur van het ADRZ. Te Velde is oncologisch chirurg aan het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Zij deed haar artsexamen aan de VU, volgde de opleiding tot oncologisch chirurg aan het Antoni van Leeuwenhoek/AMC en behaalde een master aan de Business School van de Universiteit van Amsterdam. Met het aantreden van Te Velde bestaat de raad van bestuur weer uit twee leden. Claudia Brandenburg continueert haar rol als voorzitter. 10 mei 2016Nico Klay voorzitter raad van bestuur Oogziekenhuis Rotterdam


Drs. Nico Klay is met ingang van juli 2016 benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van Het Oogziekenhuis Rotterdam. Drs. Kees Sol legt zijn functie als lid raad van bestuur per 1 juli 2016 neer in verband met zijn vroegpensioen. Nico Klay heeft ruime ervaring in de gezondheidszorg in onder meer Bergman Clinics en bij de Plexus Medical Group.

Na een periode van ruim 24 jaar heeft Kees Sol zijn functie als bestuurder van Het Oogziekenhuis Rotterdam neergelegd. Mede door zijn innovatieve beleid heeft Het Oogziekenhuis een toonaangevende positie in de oogheelkundige zorg weten te verwerven. 31 mei 2016Kaja Natland managing director van MSD Nederland 

 

Kaja Natland heeft Guus van der Vat opgevolgd als managing director van MSD Nederland.

 

In haar vorige functie van managing director van MSD in Zuid-Afrika heeft Kaja een belangrijke rol gespeeld in de groei van MSD’s Human Health business. MSD was de daar afgelopen twee jaar het snelst groeiende farmabedrijf. Voordien werkt ze onder meer in Rusland en Europa. Kaja Natland is afgestudeerd als apotheker aan de Oslo University College. Ook heeft zij een MBA behaald. 29 april 2016Henriëtte Setz directeur Klant & Operations bij Menzis

 

Henriëtte Setz is aangetreden als directeur Klant & Operations bij Menzis. In deze functie is zij verantwoordelijk voor de directe dienstverlening en service aan de ruim 2,25 miljoen verzekerden van Menzis. Henriëtte Setz (1968) studeerde bedrijfskunde aan de HTS Enschede en aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hiervoor was zij als directeur Service KPN Zakelijke Markt verantwoordelijk voor het vakgebied Service bij het telecombedrijf en de ICT-dienstverlening aan alle zakelijke klanten en business partners van KPN. 13 april 2016
Klik op onderstaande advertenties voor nog méér zorginformatie.